hårtap

Hårtap forekommer hos menn som oftest

Hårtap forekommer hos menn som oftest

Forstå hårtap menn opplever

Hårtap er noe vi er kjent med, men samtidig vet nesten ingenting om. Vi ser mennesker som går gjennom det nesten hver dag, men de fleste av oss har ikke den minste anelse om hvor den kommer fra og hvordan den kommer til. Hårtap er en av de vanligste medisinske tilstandene som menneskeheten kjenner. Millioner over hele verden arbeider for tiden med det. Den kommer i forskjellige former og enda flere grader.

Men det som er universelt med hårtap menn opplever i det daglige er hvor uvelkommen det er. Faktisk er det mange som frykter det så mye, de bruker store pengesummer på å prøve å gjøre noe med det. Markedet er så stort at til og med noen forskerteam har bestemt at det er økonomisk fornuftig å gå inn på dette feltet. En ting du alltid må huske på om hårtap er hvor kompleks det faktisk er. Mange tror det er veldig rett frem, men det store antallet tilfeller rundt om i verden gjør at det er et veldig mangefasettert fenomen.

Ingen to tilfeller er de samme

Selv om håravfall er et universelt fenomen, er sakene ikke jevnt fordelt. Hårtap som medisinsk fenomen finnes ofte i vestlige land, uavhengig av hvilken side av Atlanterhavet de er på. Motsatt er det minst vanlig i Østen. Dette er et veldig nysgjerrig statistisk faktum som forskere prøver å innlemme i forståelsen av hårtap. Noen har foreslått at universaliteten av hårtap skyldes noe medfødt hos mennesker generelt.

De forskjellige hastighetstapene i kulturer og regioner har blitt spekulert i å være et resultat av kulturelle forskjeller, spesielt livsstilsmønstre. Det kan godt hende at visse kostholdsmønstre eller andre vaner som ofte blir praktisert i Vesten, kan bidra til de høyere forekomstene av hårtap i den delen av verden. Til syvende og sist kreves det mye mer forskning for å si noe sikkert.