hårtap

Vellykket behandling mot hårtap hos menn

Vellykket behandling mot hårtap hos menn

De fleste menn vil på et eller annet tidspunkt i løpet av livet oppleve hårtap. Hvordan man opplever det, og i hvilken grad, er veldig forskjellig. Noen vil bli skallet i forholdsvis ung alder, mens andre beholder en fyldig manke igjennom hele livet. Det er også store variasjoner i hvordan man opplever det å bli skallet, hvor noen straks barberer hele manken av, for å få en ensartet uttrykk, så får andre en større identitetskrise når vikene begynner og vokse. 

Hårtap er for det meste hormonelt og arveligt betinget, men det er likevel noe man heldigvis kan behandle. Hvis du opplever uønsket hårtap, så er det viktig at du begynner behandlingen så hurtig som mulig. Det som skjer ved hårtap, er nemlig at hårsekkene oppgir, og blir såkalte hvilende hårsekker. Når de har vært hvilende i noen år, så dør de. Hvis du kommer i gang med en velfungerende behandling tidlig, så kan du reaktivere de hvilende hårsekkene, som så kan begynne å vokse igjen. Hvis hårsekkene, allerede er døde, er det vanskeligere- men ikke umulig!

Hvis du opplever det som problemstisk å bli skallet, så kan du med fordel prøve Pure Grows behandling mot hårtap. Du kan lese mere om behandlingen på hjemmesiden, https://puregrow.no/

Pure Grow har utviklet et rent produkt, helt uten bivirkninger, som bremser hårtapet. Behandlingen skaper økt blodsirkulasjon i de utsatte områdene, noe som tilfører næring til hårsekkene. Når hårsekkene før tilført næring, så vekkes de til live igjen, og du får et sterkere hår. 

De fleste opplever positiv effekt av behandling mot hårtap, men som en siste utvei er det også mulig med en hårtransplantasjon. Her vil de flytte sunne hårsekker til det utsatte området. Dette er dog en dyrere løsning, Pure Grow er derfor et godt sted å starte. 

Det er også viktig å passe på seg selv og kroppen, for å unngå uønsket hårtap. Ved å leve et sunt liv, med en balansert og variert kost, så øker man nemlig sjansen for å beholde håret så lenge som mulig. Stress har dessverre også dårlig effekt på håret, da stress gir grå hår og samtidig kan føre til uønsket hårtap. Sørg derfor for å skape ro i hverdagen.