FDV dokumentasjon

FDV dokumentasjon - Hva er det og hvorfor er det viktig?

FDV dokumentasjon - Hva er det og hvorfor er det viktig?

For bedriftsledere kan det være en krevende oppgave å holde oversikt over tekniske data og dokumentasjon knyttet til bygg og anlegg, spesielt når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). FDV dokumentasjon sørger for at bedriften har tilgang til all relevant dokumentasjon rundt et bygg eller et anlegg. Dette kan inkludere alt fra tegninger og beskrivelser til drifts- og vedlikeholdsplaner, testing og måledata. FDV dokumentasjon sørger for at bedriften har kontroll over driftsprosessen, skaper trygghet for ansatte og besøkende og øker sjansene for effektivt vedlikehold og reparasjoner.

Hva er FDV dokumentasjon?

FDV dokumentasjon, også kjent som forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon, refererer til den samlede dokumentasjonen som er nødvendig for å drifte og vedlikeholde bygg og anlegg. Dokumentasjonen kan innlemme alle aspekter av en bygning eller en installasjon, inkludert tekniske planer, tegninger og spesifikasjoner, beskrivelser av drift- og vedlikeholdsprosesser, testing og måledata, og resultater fra periodiske helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger.

FDV dokumentasjon gir bedriften kontroll over driftsprosessen og skaper trygghet for ansatte og besøkende. Alle som jobber i bygningen vil ha en klar forståelse av hvordan man skal reagere i tilfelle av et vedlikeholdsproblem eller en krisesituasjon. Videre kan dokumentasjonen brukes til å sikre riktig vedlikehold og reparasjoner av bygninger og installasjoner, noe som vil føre til lengre levetid, høyere sikkerhet og bedre økonomiske resultater for bedriften.

FDV dokumentasjon

Hvorfor er FDV dokumentasjon viktig?

FDV dokumentasjon er viktig fordi det gir bedriften oversikt over alle tekniske detaljer og kunnskap om bygningen eller anlegget selskapet eier eller drifter. Dokumentasjonen vil vise bedriften hvordan bygningen er konstruert, hvordan det elektriske og mekaniske systemet fungerer, og hva som er nødvendig for å opprettholde strømlinjeformet drift.

Viktigere enn det er FDV dokumentasjon kritisk for risikostyring og Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. FDV dokumentasjon gir bedriften muligheten til å identifisere risikofaktorer og se hvordan de kan håndteres og forhindres. Videre vil dokumentasjonen bidra til å opprettholde høy standard for HMS ved å gi ansatte og besøkende nødvendig kunnskap om hvordan de kan reagere i nødsituasjoner.

Hvordan sikre god FDV dokumentasjon?

For å sikre god FDV dokumentasjon er det viktig at prosessen starter tidlig i byggefasen. FDV dokumentasjon bør tenkes inn når det lages konsepter og tegninger i tillegg til at midler for lagring og oppdatering inkluderes i prosjektbudsjettet.

Videre bør det etableres en god systemarkitektur for FDV dokumentasjon, som sikrer effektivitet og enkel tilgang til relevant dokumentasjon. All dokumentasjon bør digitaliseres og lagres i egnet programvare for enkel kopling og søking.

FDV dokumentasjon skal også være lett tilgjengelig for ansatte og aktuelle partnere som kommer inn i bygningen. Dette kan oppnås ved å oppbevare dokumentasjonen i skyen eller ved å fysisk plassere en FDV permbasert i bygningen.

FDV dokumentasjon er en kritisk del av bygnings- og anleggsdrift. Gjennom selve prosessen med å utarbeide FDV dokumentasjon sikrer bedriften at man har en klar forståelse av hvordan bygninger og anlegg fungerer. Uten et godt FDV system kan problemer som er lett løselige i den tidlige fasen utvikle seg. Dette kan føre til økte kostnader og risiko for ansatte og besøkende i bygningen. Derfor er det svært viktig å sikre god FDV dokumentasjon og betale oppmerksomhet til dette gjennom alle faser av prosjektet, du kan lese mer her: https://www.fdvhuset.no/nb_no/blogg/vi-fokuserer-pa-fdv-dokumentasjon-i-siste-utgave-av-fdvmagasinet/