Browsing Category : uteleker

Låt barnens utelek inspirera dig till rörelse

By | 0 Comments

Det har pratats mycket om hur stillasittande förstör hälsan. De senaste åren har det blivit allt tydligare hur det moderna sättet att röra sig på, eller att inte röra sig på, faktiskt går tvärt emot vad vi människor är gjorda för – rörelse. Det börjar ju dessvärre redan i skolådern. Redan som liten sjuåring förväntas man att kunna sitta stilla…

Read More »